Info

   Organisatie
De swingavond is in 1989 gestart vanuit een Centrum voor     Bewustwording en Persoonlijke groei.
In 1991 werd het initiatief door een aantal enthousiastelingen voortgezet in de lokatie aan de Akkerlaan. Vanaf september 2007 verhuist de swingavond naar het Cultuurcafé.
Sinds 1997 valt de swingavond onder Stichting "De Lichte Muze”, een vrijwilligersorganisatie zonder winstbejag.


   Muziek
We hebben een aantal vaste DJ's die zich verbonden voelen met onze Swingavond. We kiezen voor een zeer gevarieerd aanbod van muziek, uit alle windstreken en uit de verschillende muziekstromingen door de tijd heen. Het accent ligt op wereldmuziek. 

   Bestuur
Leonore: Lieve enthousiaste dansers van rookvrij swingen..... Na meer dan 25 jaar actief bestuurslid, neem ik afscheid  van deze taak. Ik heb het altijd met veel plezier en betrokkenheid gedaan.
Ik ben heel blij, dat na de corona tijd, we weer met heel veel enthousiasme begonnen zijn. Jullie als publiek wil ik daar erg voor bedanken. Het is altijd feest.
Op 8 april 2023 hebben zowel Nico en ik afscheid genomen als bestuurslid, maar als danser hoop ik nog lang mee te kunnen doen.
Lieve groeten van Leonore Cremers

Nico: Na 28 jaar nauw betrokken te zijn geweest bij SWING  JE  VRIJ, heb ik het besluit genomen om te stoppen met mijn bestuurswerk i.v.m. mijn herseninfarct in november 2022.
Ik heb het al die jaren met veel plezier en inzet gedaan, maar geef nu stokje door.

Ik wens jullie nog veel plezier tijdens de dansavonden!!
Groet Nico Meijerink

Het nieuwe bestuur bestaat uit Cees van Heusden, Natasja Smit, Sjaak de Wit, Titia Verbeet en Ventje Mamahit.  Mocht je hierbij aan willen sluiten, neem dan contact met ons op! 

Aanspreekpunt zijn:
Titia Verbeet 06-17784273    én    Sjaak de Wit  06-20744930
Vragen kunnen gestuurd worden naar:

Swingjevrij@live.nl

Info over de swingavonden, DJ's, route: zie Agenda en route   

  Giften aan goede doelen
Wij doen af en toe giften aan goede doelen, wanneer we financieel hiervoor ruimte hebben.
In juni 2022 hebben we € 400 aan giro 555 overgemaakt voor Oekraïne.
Ook de vreselijke aardbeving in Syrië en Turkije heeft onze aandacht.