Info

   Organisatie
De swingavond is in 1989 gestart vanuit een Centrum voor     Bewustwording en Persoonlijke groei.
In 1991 werd het initiatief door een aantal enthousiastelingen voortgezet in de lokatie aan de Akkerlaan. Vanaf september 2007 verhuist de swingavond naar het Cultuurcafé.
Sinds 1997 valt de swingavond onder Stichting "De Lichte Muze”, een vrijwilligersorganisatie zonder winstbejag.


   Muziek
We hebben een aantal vaste DJ's die zich verbonden voelen met onze Swingavond. We kiezen voor een zeer gevarieerd aanbod van muziek, uit alle windstreken en uit de verschillende muziekstromingen door de tijd heen. Het accent ligt op wereldmuziek. 

   Bestuur
Nico Meijerink is momenteel door ziekte niet in staat de swingavonden te organiseren en heeft gevraagd of Titia Verbeet samen met de vele vrijwilligers zolang het Swing je Vrij willen voortzetten. 

Aanspreekpunt zijn daarom zolang:
Titia Verbeet 06-17784273    én    Sjaak de Wit  06-20744930
Vragen kunnen gestuurd worden naar:

Swingjevrij@live.nl
Wij wensen Nico een heel voorspoedig herstel! 

Info over de swingavonden, DJ's, route: zie Agenda en route   

  Giften aan goede doelen
Wij doen af en toe giften aan goede doelen, wanneer we financieel hiervoor ruimte hebben.